Haber

Uzman üniversiteler marka olmak için yarışıyor

YÖK tarafından ‘ihtisas üniversitesi’ olarak belirlenen üniversiteler, bulundukları bölgenin kaynaklarını değerlendirmek ve yatırıma dönüştürmek amacıyla teknolojiden enerjiye, gıdadan turizme kadar farklı alanlarda projeler üretiyor. katma değeri yüksek ürünler.

Dünyaca ünlü markalara üretim yapan firmalarla iş birliği yapan Uşak Üniversitesi’nden çiftçilere yönelik ‘Dijital Fındık Uzmanı’ uygulaması geliştiren Giresun Üniversitesi’ne, entübe çocukların tedavisini kolaylaştıracak emzik geliştiren Hitit Üniversitesi’nden Nevşehir’e Hacıbektaş Veli Üniversitesi, spor okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik ‘gastronomik hediyelik ürün’ üzerinde çalışıyor. Yaygınlaştırılması için Spor Kütüphanesi kuran Aksaray Üniversitesi, uzman üniversitelerin projeleriyle markalaşma yolunda önemli ilerlemeler kaydederken istihdama ve bölgenin kalkınmasına da katkı sağlıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun ‘Yükseköğretimde Uzmanlaşma ve Misyon Farklılaşması, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ projesi kapsamında 25 üniversite, uzmanlık alanlarındaki çalışmaları ile bölgelerinin kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik projeler üretiyor. Türkiye’nin dört bir yanından ‘ihtisas üniversitesi’ olarak belirlenen üniversiteler, bölgelerinin kalkınmasına yönelik yaptıkları çalışmalarla nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunurken, bölgelerinin kaynaklarını dönüştürerek ürettikleri eserlerle de marka olma yolunda birbirleriyle yarışıyorlar. katma değeri yüksek ürünlere yöneliyoruz.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPAN FİRMALARLA ÇALIŞIYOR

Uşak’ın üç önemli sanayi kolu olan deri, tekstil ve seramik alanlarında çalışmalar yürüten Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS Tasarım Merkezi), Türkiye’nin tek akademik tasarım merkezi olarak çalışıyor. ve uluslararası tasarım stüdyolarıyla donatılmıştır. rekabetçi düzeydedir. Türkiye genelinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Tıbbi Kurtarma Timi Birimi (UMKE), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Orman Genel Müdürlüğü personelinin kıyafet tasarımlarını ve teknik şartnamelerini hazırlayan üniversitenin tasarımları ve ürünleri, ‘Tasarım Uşak Üniversitesi’ etiketiyle sunuldu. Tasarladığı kıyafetlerde de geri dönüştürülmüş iplikler kullanılıyor ve bu ipliklerin yüzde 85’i Uşak’ta üretiliyor. ‘Yerli ve milli üretim’ gerçekleştiren DTS Tasarım Merkezi, hazır giyim, deri ve seramik alanlarında ünlü markalarla çalışan firmalarla iş birliği yapıyor.

Hayvancılık alanında uzmanlaşan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde ‘İneklerde Embriyo Transplantasyonu Yoluyla Genetik Islah ve Boğa Adayı Üretimi’ projesi ile kaliteli saf ırk hayvan bulunabilirliğini artırarak maliyetlerin ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Üniversitede değişen iklim koşullarına karşı alternatif yem kaynağı arayışları devam ederken, hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere yerli bir merhem (pomat) geliştirdi.

FINDIKIN ADRESİ; GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Dünyanın en kaliteli fındık üreten ülkelerinden biri olan Türkiye’de Giresun Üniversitesi, ‘Fındık’ alanında uzmanlaşmış bir üniversite olarak çalışmalar yürütmektedir. Çiftçilere yönelik eğitimler düzenleyen Giresun Üniversitesi, üreticilerin fındık tarım takvimi ve diğer bilgilere cep telefonları üzerinden kolayca ulaşabilecekleri ‘Dijital Fındık Uzmanı’ uygulamasını hayata geçirdi.

ENTÜLE ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNİ KOLAYLAŞTIRACAK EMZİK

‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Hitit Üniversitesi, entübe çocukların tedavisini kolaylaştıracak emzik ve kalp hastalıklarının nefesten teşhis edilmesini sağlayacak elektronik burun geliştirdi. Osteoporoz olarak bilinen osteoporozun önlenmesinde etkili olan borlu besin takviyeleri üreten Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, mutfaklardaki hava kalitesini artıran 6 sensörlü ‘akıllı aspiratör’ geliştirildi.

ENDÜSTRİYEL KENEVİR ÜRETİLİYOR

‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisas üniversitesi olarak ilan edilen Yozgat Bozok Üniversitesi’nde kenevir sapları dokuma, inşaat, kompozit veya izolasyon alanlarındaki çalışmalarda hammadde oluşturmak amacıyla kullanılıyor. Üniversitenin Temel Bilimler ve Sağlık Bölümü’nde ‘Kenevirin Yara İyileştirici Olarak Kullanımı’, ‘Kenevirin Kimyasal İçeriği’ ve ‘Kenevirin Kozmetikte Kullanımı’ konulu araştırmalar devam ediyor.

‘GASTRONOMİK HEDİYELİK ÜRÜN’ GELİŞTİRİLECEK

Uzmanlık alanı ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bölgenin hayranlık uyandıran ve eşsiz doğal ve kültürel unsurlarını bilimsel çalışmalarla ortaya çıkararak bu alanda turizmi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ‘Nevşehir’in Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetleriyle Yeni Eserlerin Geliştirilmesi ve Turizme Tanıtılması’ projesi ile gastronomik hediyelik eşya tasarlanmaya çalışılıyor. Proje kapsamında Nevşehir’e ilişkin coğrafi işaretli eserler kullanılarak yeni bir ürün (kurabiye, kurabiye ve benzeri) geliştirilecek.

AKILLI MALZEMELER

‘Akıllı Lojistik ve Entegre Bölgesel Uygulamalar’ alanında uzmanlaşan Bartın Üniversitesi (BARÜ), 9 farklı projeyle ilin ve bölgenin potansiyelini aktif olarak kullanma yolunda adımlar atıyor. Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler için Nesnelerin İnterneti Tabanlı Sel Erken Uyarı Sistemi ve Yapay Zeka Tabanlı Sınıflandırma Makinesi projeleri dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’NİN İLK SPOR KÜTÜPHANESİ

‘Spor ve Sağlık’ alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Aksaray Üniversitesi’nde, çocuklarda sporu teşvik etmek ve sporu teşvik etmek amacıyla Türkiye’de ilk olan ve tematik spor müzesi ile kütüphaneyi bir araya getiren Spor Kütüphanesi kuruldu. Spor okuryazarlığını artırın.

HİRUDOTERAPİ, KUPASI UYGULAMASI, FİTOTERAPİ VE MÜZİK TERAPİ HİZMETİ

‘Sağlık’ ve ‘Çevre’ alanlarında pilot üniversite ilan edilen Düzce Üniversitesi’nde Klasik ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği kuruldu. Poliklinikte akupunktur, hirudoterapi (sülük), hacamat (hacamat), ozon tedavisi, mezoterapi, fitoterapi, apiterapi ve müzikoterapi alanlarında tedavi hizmetleri verilmektedir.

PETROL POTANSİYELİ ARAŞTIRILIYOR

Madencilik konusunda uzmanlaşmış Gümüşhane Üniversitesi’ndeki bilim insanları, Gümüşhane ve çevresindeki bölgenin petrol potansiyeline ilişkin çalışmalar yürütüyor.

İHTİSAS ÜNİVERSİTELER

Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi ile üniversiteler, bulundukları ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, endüstriyel ve sosyal potansiyelinin yanı sıra varlıklarını da aktif olarak kullanmayı amaçlamaktadır. eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme gibi temel faaliyetler; Yerel ekonomik yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı ve bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Batman Üniversitesi ‘Enerji’, Giresun Üniversitesi ‘Fındık’, Gümüşhane Üniversitesi ‘Madencilik’, Iğdır Üniversitesi ‘Katma Değerli Tarım Ürünleri’, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ‘Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri’, Munzur Üniversitesi ‘Stratejik Hammadde’ Malzeme ve İleri Teknoloji Uygulamaları’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’, Aksaray Üniversitesi ‘Spor ve Sağlık’, Artvin Çoruh Üniversitesi ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’, Bartın Üniversitesi ‘Akıllı Lojistik ve Entegre Bölgesel Uygulamalar’, Bingöl Üniversite ‘Tarım’ ve Havza Bazlı Kalkınma’, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ‘Hayvancılık’, Düzce Üniversitesi ‘Sağlık ve Çevre’, Hitit Üniversitesi ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’, Kastamonu Üniversitesi ‘Orman ve Doğa Turizmi’, Kırklareli Üniversitesi ‘Gıda’ ‘, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ‘Tarım ve Jeotermal’, Muş Alparslan Üniversitesi ‘Hayvancılık’, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Çay’, Siirt Üniversitesi ‘Tarım ve Hayvancılık’, Uşak Üniversitesi ‘Tekstil, Dericilik ve Seramik’, Yozgat Bozok Üniversitesi ‘Endüstriyel Kenevir’, Çankırı Karatekin Üniversitesi ‘Sektörel Tuz ve Tuza Dayalı Stratejik Ürünler’, Bitlis Eren Üniversitesi ‘Turizm’, Osmaniye Korkut Çet Üniversitesi ise ‘Yenilenebilir Enerji ve Pil Teknolojileri’ konusunda çalışmalar yürütüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu